mgr Jarosław Wojciechowski jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Specjalizacja: taniec i żeglarstwo

Prowadzi zajęcia z tańca współczesnego i nowoczesnego.
Sędzia ekspert tańca polskiego.
Wykładowca na kursach i warsztatach tanecznych w Polsce.
Choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

Zainteresowania sportowe: żeglarstwo śródlądowe i morskie oraz snowboard